Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. 12. 2018

Důvod stupňující se manipulace a agrese

Ladův Mikuláš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neustálý tlak na špičkové výsledky

 • Práce – životní nutnost si udržet práci někdy i za každou cenu, protože zajišťuje pravidelné příjmy – majitelé firem na zvyšování produktivity práce za stejných pracovních podmínek, povinné většinou neproplácené přesčasy a vyhrožování výpovědí
 • Nízké mzdy – polovina pracujících lidí nedosáhne na průměrnou mzdu (Petr Štěpán Hospodářské noviny [on-line] 28. 3. 2018)
 • Žáci a studenti - vynikající školní výsledky úplně ve všech předmětech – povinné i „dobrovolné“ testy, které určují další směřování dítěte, školní inspektoři, učitelé i rodiče, kteří chtějí ze svého úhlu pohledu pro své dítě to nejlepší
 • Odsudky - diktát norem na vzhled, majetek, společenské postavení, místo, kde žiji, vzdělání atd.

„Poznání příčin přináší poznání výsledků.“ (Neznámý autor [on line] citáty.net)

Lidské vztahy

Naše vztahy začínají vnímáním všech našich smyslů. Jsou ovlivňovány vším, co vidíme, slyšíme a pociťujeme. Podle toho, co nám předkládají média, umělci, televizní pořady, politici, elity a celebrity se buď kultivuje, nebo poškozuje naše myšlení, vyjadřování, jednání i pocity. To vše vede k potřebám přehlušení, které umožní se vydělávat na strachu, touze po extrémních zážitcích, experimentování s návykovými látkami, ale i útěk z reality, lhostejnost, netečnost atd.

 „Lidská společnost je jako pavučina, kde všechno souvisí se vším. Každá její nitka souvisí nějakým způsobem s jinou.“ (Naslouchat je víc než poslouchat str. 54)

Přehlcování hrozbami

 • Bezpečnostní riziko, ohrožené životní prostředí, globální oteplování, vysoké emise, vysoká či nízká nezaměstnanost, umělá inteligence neboli moderní stroje
 • Krize: potravinová, energetická, ekonomická, politická, bytová, časová,  
 • Korektní vyjadřování zabraňuje vyjádření přesného popisu situace, protože nutí k hledání náhražkových slov.

„Nejen v ekonomice, ale i v lásce je třeba krize, aby mohl nastat čas konjunktury.“ (Josh Billings [on line] citáty.net)

Podvody

 • Znemožnění volby podáním polopravdivé či nepravdivé informace
 • Podvědomé postrčení k ztotožnění se s celebritami, sportovci, umělci a vysněnými představami
 • Rostoucí náklady za základní životní potřeby
 • Vychvalování pouhých náhražek s odůvodněním, že jsou lepší a zdravější než přírodní a originální suroviny, k čemuž se mnohdy snižují i lékaři a další odborníci
 • Přehršel půjček za pár minutí
 • Polopravdivé nabídky zaměstnání, výrobků i služeb
 • Urážky, výhrůžky a podsouvání něčeho, co nás poškodí slovy: měli bychom/byste, jsme/jste povinni
 • Malování hrůzostrašných i bohatství slibujících obrazů, které se většinou nemohou nenaplnit
 • Srovnávání s druhými lidmi, u kterých se uvádějí jen klady oproti „našim“ záporům

„Když se vládnoucí vrstva drží u moci podvodem, projevuje tím humanitu a dobrou vůli - mohla by přece použít násilí.“ (Gabriel Laub [on line] citáty.net)
 

Jak z toho ven?

 • Mně osobně se po ztrátě zaměstnání osvědčilo ujištění se o tom, že ze všeho nejdůležitější jsou pro mne děti, manžel a to, že jsem zdravá. Začala jsem se podle toho chovat a do ½ roku jsem začala mít pravidelné příjmy
 • Vážit si vztahů i zaměstnání, ve kterých převládají klady nad zápory
 • Učit své děti, že nemohou mít vše a ihned, co kde vidí, protože je tím nenásilně připravujeme na dospělost
 • Nevyčítat sobě ani druhým chyby, ztrátu zaměstnání, nízký příjem a další životní nepříjemnosti a neštěstí
 • Pravidelně si spořit ze svých příjmů na nenadálé události, kulturu a dovolenou. Pokud je to trochu možné, je dobré si spořit do budoucnosti a dětem na jejich osamostatnění v dospělosti. V případě ztráty zaměstnání jsou pak k dispozici finanční prostředky, které pomáhají si udržet základní životní úroveň. Při hledání zaměstnání takový člověk působí sebevědoměji a tím i jako perspektivněji
 • Člověk by neměl škudlit a hromadit peníze. Moc dobře si vzpomínám na vyprávění o měnové reformě v roce 1953, při které mé babičky a dědečkové přes noc přišli o peníze. A přesto jedni spláceli 15 let úvěr
 • Nepůjčovat si a uvědomovat si, že nikdo nic nedává zadarmo.

"Važte si peněz, které máte k dispozici, přemýšlejte, než je vydáte. Cílem je najít rovnováhu mezi příjmy a výdaji, přítomností a budoucností.“ (Asertivita str. 175)

Třídění informací:

 • Zjišťovat vlastní potřeby, svých blízkých i zaměstnavatele
 • Vyhledávat informace, které mi pomohou si udržet současnou životní úroveň, případně mi ji mohou i vylepšit
 • Informace v médiích bývají ovlivněny informacemi, které se dobře prodávají zájmy a vlastníků

„Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi.“ (Norbert Wiener [on line] citáty.net)
 

Základ spokojeného života:

 • Zbytečně nekritizovat, neposkytovat nevyžádané rady, naslouchat a vyjadřovat své potřeby i názory, rozvíjet se a umožnit totéž svým blízkým podle jejich vloh a případného talentu
 • Postarat se sám o sebe a svou rodinu
 • Planě neslibovat
 • Často pobývat v přírodě, navštěvovat své blízké, staré a krásné stavby, přiměřeně sportovat a věnovat svůj čas všemu krásnému, povznášejícímu a rozveselujícímu
 • Nikdo neví všechno a každý s něčím nesouhlasí. Proto do slovníku každého z nás patří slova NEVÍM A NE. Blízkému člověku, svému dítěti a šéfovi vysvětlíme i důvod.
 • V každé životní situaci si zachovávat sebeúctu, úctu k druhým, našim předkům, své vlasti i lidem z jiných zemí
 • S každým jednat jako rovný s rovným a totéž vyžadovat i od druhých
 • Alespoň se pokoušet o nadhled

„Humor je vždycky trochu obrana proti osudu, víc psiny se rodí z nespokojenosti než z blahého a spokojeného ducha.“ (Karel Čapek [on line] citáty.net)

Literatura a internetové zdroje:

 1. Naslouchat je víc než poslouchat. KAŠPARŮ, Jaroslav Max. Cesta. Brno 2013. 143 s. ISBN 978-80-7295-157-4
 2. POSPÍŠIL, Miroslav. Asertivita. Vydáno vl. nákladem 1996. 238 s. ISBN 80-85424-88-6
 3. Citáty.net: Josh Billings, Gabriel Laub, Norbert Wiener, Karel Čapek
 4. Petr Štěpán Hospodářské noviny