Jdi na obsah Jdi na menu
 


Interpunkce

22. 8. 2018

Čárky

oddělují spojení hlavních a vedlejších vět. Vyjadřují vztah, závislost, ve které je jedna věta významově nadřazená.

 

Podřadicí spojky - čárka za a, i, ani

Časový

až, jakmile, když, sotva, zatímco

Důvodový

když

Obsahový

aby, jestli, zda, zdali, že

Podmínkový

jestliže, kdyby, když, pokud

Prostředkový

tím, že

Příčinný

byť, jelikož, poněvadž, protože

Přípustkový

ač, ačkoli, i když, přestože, třeba, třebaže

Spojení vět příslovci

dokud, jak, kam, kde, proč

Účelový

aby, ať

Účinkový

až, jestliže, takže

Uvádí výhradu

ač, ačkoli,

Výjimkový

leč, leda, ledaže

Vztah průvodní okolnosti

Vztažná zájmena

aniž, bez toho že, bez toho aby

co, čí, jaký, jenž, kdo, který

Způsobový

jako, jako by, jako kdyby, takže

 

Spojka nebo, či, aneb, neboli, čili

Možná si ještě dnes leckdo vzpomene na základní poučku, že se před těmito spojkami nebo vždy píše čárka. Jenže jak už to u nás bývá, nic není tak jednoznačné, jak to vypadá.

Čárku píšeme vždy, když jsou ve významu vylučovacím. Pokud je použiji ve smyslu slučovacím, tak se před nimi čárka nepíše. Z mnohých zveřejněných chyb profesionálů je vidět, že to není tak jednoduché rozeznat.

 • "Popoběhni, nebo přijdeme pozdě." "Mohu Vás objednat ještě dnes, nebo až pozítří?" V těchto případech jedna možnost druhou ruší.
 • Při použití zdvojených spojek. "Vezměte si s sebou buď deštník, nebo pláštěnku."
 • "Koupím si šaty s proužkem nebo puntíkem?" Přitom je nad slunce jasnější, že kdybych jen trochu mohla, koupila bych šaty s proužkem i puntíkem.“  V tomto případě je uvedena vylučující spojka ve smyslu slučovacím.

 

Vložené vedlejší věty

 1. Vložená do hlavní věty: Krabice, do kterých vkládám již nepotřebné zimní šatstvo a obuv, ukládám nahoru.
 2. Vložená mezi dvě hlavní věty: Vím, že má oblíbená značka bude brzy v akční slevě, a počkám si na ni.
 3. V pozici mezi vedlejší a hlavní větou, je-li vedlejší věta závislá na první hlavní větě: "Protože všichni viděli, že nálezce peníze vrátil, nepodezřívali ho."

 

Psaní čárky ve větě jednoduché

 • Babička, dědeček, máma, táta a děti šli do ZOO.
 • Tyto problémy vyřešíme doma, a ne ve společnosti.
 • Krádeží vzácné starožitnosti vznikla obrovská, a proto nevyčíslitelná škoda
 • Ve firmě nemáme dostatek řidičů, a dokonce ani automobilů.
 • Pane Nováku, prosím, podejte mi tužku

 

Dvojtečka

 • Mapa v měřítku 1 : 100 000
 • Dělení: 25 : 5
 • Jméno a příjmení: Marie Váňová
 • Zeptal se: „Jdu dobře na náměstí I. P. Pavlova?“

 

Bibliografické údaje:

 1. FABER, Josef. Elektroencefalografie a psychofyziologie, Praha: ISV. 2001. Lékařství. 170 s. ISBN 80-85866-74-9.
 2. Sestra. Praha: Sanoma Magazines, 2004, roč. 14, září, mimoř. příloha, Instrumentářka. ISSN 1210–0404.
 3.   ČAPEK, Karel. Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. Spisy, sv. 9 [cit. 5.8.2015]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/66/valka_s_mloky.pdf