Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mluvený a psaný jazyk

17. 10. 2018

krkonose-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mluvená i psaná slova

Na mluvené a psané komunikaci závisí fungování lidské společnosti. Přitom každý národní jazyk spojuje společenství lidí ze stejné oblasti.

Odvěká magika jazyka jako fyzické veličiny spočívala v tom, že měla moc mluvící a ona vlastnost ji propůjčovala nadpřirozenou sílu.“ (Brána jazykem otvíraná str. 52)

 

Řeč

 • Je starší, používá i neverbální komunikaci jako např. gesta a mimiku.
 • Má schopnost se přizpůsobit aktuální situaci
 • Řečník sleduje mimiku a gesta posluchače, zda jeho řeč je přijímána. Zároveň posluchač vnímá, zda se řečník neverbálně ztotožňuje se svou řečí.
 • Intonace je rytmus a tón hlasu, který buď zaujme, nebo i uspává. Proto může být i mluvená řeč považována za předchůdce prvních písní, ve kterých zaznělo zdůraznění tónů, hlasitosti i pomlk.
 • Řečník se mimoslovně přizpůsobuje náladě posluchače – vyjadřuje podle potřeby radost, smutek atd.
 • V rámci hovoru je třeba se čas od času ujistit, zda posluchač vnímá, co je mu říkáno.
 • Poker face, neboli kamenná tvář se snaží vyhnout projevům mysli a citů. Využívá se hlavně v obtížných jednáních, kdy si ani jedna strana nepřeje odhalení svých cílů.

„Řeč člověka je jako jeho život.“ (Sókratés, citaty.net [on line]

 

Písmo

 • Je obtížnější na vyjádření úplnosti a srozumitelnosti.
 • Jeho výhodou je, že se můžeme k již přečtenému vrátit nebo i část textu přeskočit.
 • Psaný text vyžaduje více pozornosti, znalosti a zkušenosti.

 

Smíšené typy psaného a mluveného jazyka

 • Záznamová zařízení, média, internet, e maily

 

Stylistické zpracování textu

 • Slovo stylistika pochází z řeckého výrazu stylos
 • Sloh většinou bývá vědomý a připravený text podle osnovy
 • Odstavce oddělují významný přechod myšlenek
 • Monolog – bývá divadelní, přednáška odborníka, výklad ve škole, projev politika, odborné články a publikace. Z důvodů udržení pozornosti posluchače jsou kladeny řečnické otázky, na které si sám řečník i odpovídá. Monolog může být i vnitřní, když člověk v duchu mluví sám se sebou v případě, že např. hledá vhodné řešení v nepříjemné situaci.
 • Dialog je rozhovor mezi minimálně dvěma lidmi. Většinou se jedná o výměnu informací, hledání průniků rozlišných názorů a zpřesnění pochopení

„Napsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte.“ (Miroslav Horníček, citaty.net [on line])

 

 1. ČMEJKROVÁ, Světla. Čeština jak ji znáte i neznáte. Academia. Praha 1996. 260 s. ISBN: 80-200-0589-7
 2. MARVAN, Jiří. Brána jazykem otvíraná, Akademia 2004. 434 s. ISBN: 80-200-0932-9
 3. Sókratés, citaty.net
 4. Miroslav Horníček, citaty.net