Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novodobé otroctví

3. 4. 2019

moderni-otroctvi.jpg

 

 

 Zdroj: Hana Hanusová [on line] diplomová práce Negativní a pozitivní vlivy sociálních sítí na mládež (facebook), Masarykova univerzita

 

 

Globální index otroctví -  tento problém se týká i ČR. Údajně zde žije 31 tisíc otroků. Počet otroků se v celém světě odhaduje na necelých 50 miliónů a v EU na víc jak 1,2 mil lidí a dětí.

Lidé jou zneužíváni v novodobém otroctví hlavně v zločineckých mafiích, které provozují obchod s lidmi za pomoci lživých lákavých výdělečných nabídek. Pro mnohé mafie se stal obchod s lidmi lukrativnějším a bezpečnějším než výroba, pašování a prodej drog i zbraní, což jim unadňuje o živelná nekotrolovatelná migrace.

„V prvním celosvětovém přehledu otroctví se v nepříliš přívětivém světle jeví řada vyspělých států, a to včetně České republiky.“ (Josef Hnojil [on line] GeoBusiness, 21. 10. 2013)

 

Dluhové otroctví

Snadným terčem novodobých otrokářů se stávají dlužníci, kteří si půjčují peníze od různých společností i soukromých osob za nesplatitelných podmínek, ve kterých se celkem malá a splatitelná částka zanedlouho změní ve statisícové dluhy.  „V chudých lokalitách je často místní lichvář. Vydělává na chudých příbuzných. Pronajímá vám byt, půjčí vám. Snažíte se snížit rostoucí úrok. Nutí vás pro něj šlapat a krást. Takové oblasti bývají často v pohraničí, ale i v Praze, lidé nemají moc šancí, jak se z takové situace dostat. „Policie nefunguje.“(Daniel Hůle z Člověka v tísni [on line] idnes, 7. 8. 2018). I když už i policie vyšetřila a zveřejnila příklady zotročených lidí. Nejvíc známý případ se týkal dlouhodobě nezaměstnaných lidí, kterým byla slibována dobře placená práce v Anglii.

„Dluh dělá z člověka otroka.“ (Arthur Wellesley Wellington [on line] citáty net)

 

Sexuální otroctví

 • Slib výhodné práce v zahraničí jako např. číšník/servírka, hosteska, tanečník/tanečnice, steward/ka, model/ka atd.
 • Vynucované sexuální služby a pornografie dospělých i dětí

 

Nucená práce

Hlavně v továrnách, stavebnictví, zemědělství, šičky apod.

Sexuální otroctví, nucená práce spolu se zotročováním mentálně postižených, neurologicky nemocných a lidmi žijícími ve vynucených sňatcích se špatně prokazují. Oběti vždy působí oproti svým  solidně vypadajícím a seriózně se vyjadřujícím otrokářům zcela nedůvěryhodně.

 

Pracující chudoba

Tvoří ji lidé s nižší mzdou než je 60 % mediánu. Bez ohledu na výši příjmů k těmto nízkopříjmovým zaměstnancům a živnostníkům do ní také spadá existenční obava i z krátkodobého onemocnění, založení rodiny, vynucování neplacených přesčasů, nedostatek odpočinku kmenových i agenturních zaměstnanců a najatých soukromých osob na IČO apod.

Otrokářství je sice ve vyspělých zemích oficiálně minulostí, realita je ale poněkud jiná. Řada ekonomik dokonce na tomto systému zneužívání lidí dodnes prakticky stojí.“ (Česká spořitelna – investiční web [on line])

 

Přijaté vzorce

Otroky se stáváme i kvůli společensky a mediálně vyvolávaným představám o způsobu života:

 • Ovlivnění internetem

Internet na nás působí pozitivně i negativně. Má jiný vliv na děti, dospívající a dospělé. Děti se kvůli internetu se stávají pasivnějšími a méně pohyblivými. Přínos internetu je v tom, že je encyklopedií všech informací, znalostí, zpráv, názorů a usnadňuje komunikaci mezi lidmi a firmami. Nedobře na nás působí zavádějící polopravdivé či přímo nepravdivé zprávy, rádoby vědecké PR články jako např.: o zdravé výživě, snadném a rychlém hubnutí i další reklamy, které navozují v naší psychice jednoduché dosažení neuskutečnitelných představ o lidském těle, duši a jejich fungování. Málokdo si uvědomuje, že na sebe navršené informace poškozují kritické myšlení, protože u něj sedíme osamoceni bez možnosti osobního kontaktu a okamžité zpětné vazby.

 • Ovlivnění sociálními sítěmi

Sociální sítě usnadňují zdánlivé přátelství mezi neznámými lidmi. Tato pomyslná přátelství mohou přinést nové pohledy na svět a život, nápady, spolupráci atd. Ale naopak virtuální přátelé si i vymyslí falešnou identitu, pomlouvají, manipulují, šikanují, vydírají a podvádějí. V současné době převažuje hlavně u dětí a mládeže šíření násilných a sebepoškozujících fotografií a videí, což ničí životy.

 • Ovlivnění médii

Média svým způsobem vytváří realitu. Také působí na sebevědomí, vnímání pocitu štěstí, spokojenosti, krásy, přátelství, partnerství, a životního stylu. Neustále viděné a slyšené vyumělkované a vymyšlené vzory nevědomě přijímáme do svého skutečného života, ve kterém nefungují.

 • Ovlivnění reklamou

Hned od probuzení až do usnutí vědomě i podvědomě vnímáme různé reklamy. Vídáme a slycháme v nich své oblíbené herce, zpěváky, další veřejně známé osobnosti, malé děti i fotogenické charismatické lidi, kteří navozují pocit pravdivosti, důvěryhodnosti, solidnosti, dostupnosti a atraktivnosti nabízených výrobků či služeb. Čím častěji reklamu vidíme, slyšíme či čteme, tím větší je pravděpodobnost, že jí podlehneme.

„Ideologie, která namlouvá otrokům, že jsou pány, účinně nahrazuje jistý počet dozorců.“ (Gabriel Laub [on line] citáty.net)

 

Internetové zdroje:

 1. GeoBusiness
 2. idnes
 3. ČT24
 4. AMO.CZ
 5. Hana Hanusová [on line] diplomová práce - Negativní a pozitivní vlivy sociálních sítí na mládeţ (facebook), Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, Katedra didaktických technologií
 6. Vliv internetu na myšlení, psychologie.doktorka.cz
 7.  Vliv masových médií: umí vytvořit válku, prezidenta i vlastní realitu, idnes.cz/technet,
 8. citáty.net