Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkratky

3. 10. 2018

na-blog.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky titulů (zákon č. 111/1998 Sb.):

DiS

Diplomovaný specialista (absolvent VOŠ a konzervatoře)

píše se za jménem
a je oddělen čárkou

BC.

BcA.

Bakalářské studium

umělecké školy

píše se před jménem

 

Ing.

 

 

Ing. arch.

MUDr.

MDDr. (MSDr.)

MVDr.

MgA.

Mgr.

Magisterské studium v oblasti:

ekonomie, technických věd a technologie, zemědělství lesnictví a vojenství - inženýr

inženýr architekt

doktor medicíny

doktor zubního lékařství

doktor veterinárního lékařství

magistr umění

ostatní obory

píše se před jménem

 

JUDr.

RNDr.

PharmDr.

ThDr.

ThLic.

PhDr.

 

Po státní rigorózní zkoušce:

doktor práv

doktor přírodních věd

doktor farmacie

doktor teologie

licenciát teologie - katolická teologie doktor filosofie, pedagogických, společenských a humanitních věd

píše se před jménem

 

kandidát věd Ph.D.

Th.D. - dtto

dr..h.c.

Akademicko-vědecké tituly:

doktor

 

doktor teologie

čestný doktorát (doctor honoris causa)

píše se za jménem
a je oddělen čárkou

as.

odb.as.

doc.

prof.

asistent

odborný asistent

docent

profesor

píše se před jménem

 

 

Další zkratky:

Za zkratkami končícími souhláskou se píše tečka

např., atd., hod., min., č., s. nebo str., apod.)

Oddělení jednotlivých slov

s.r.o. i s. r. o., a.s. i a. s.

před naším letopočtem = př. n. l. či př. Kr

Hodnot - s tečkou za zkratkou např.:

tis. = tisíc, mil. = milion, mld. = miliarda

Značky - bez tečky za zkratkou - např.:

kg i kilo, cm, l, A, mᶟ, kW

Značky a zkratky měn

Kč neboli koruna, € neboli euro, $ neboli USD či dolar a další

Vzorce bez tečky za vzorci např.:

a-n = 1/an; NaCl; H2SO4;

Zkratky názvů např.:

ČR, OSN, EU, ČEDOK, IKEA

Odborná pojmenování např.:

Rh-faktor, UV-filtr, alfa-záření (i bez spojovníku)

kyselina DNA, vitamín C, zpráva SMS, displej LCD

Vojenské a policejní hodnosti s tečkou za zkratkou

 

Literatura:

Jan Široký a kolektiv. Tvoříme a publikujeme odborné texty. 1. vydání Brno 2011. Computer Press, a. s. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5