Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Poradenský blog

jasmin.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava písemností:

Úprava textu je první věc, kterou čtenář uvidí. Vhodnou úpravou vzhledu textu získáváte hned na začátku body k dobru. Je důležité, aby po otevření souboru, dokumentu, článku či knihy čtenář viděl vhodně upravený text. Už jen první pohlédnutí rozhoduje o tom, zda se někdo napsanému bude věnovat.

Text napíšeme na přednastavený formát okrajů. Konce řádků ukončí sám program. Není vhodné, abychom řádky ukončovali klávesou Enter, protože dochází k ukončení odstavce. Používáme ji jen, když je potřeba ukončit odstavec nebo se použijí odrážky a číslování. Odstavec bychom si měli přednastavit nejvíce na 1,25. Ideální je dobře čitelné patkové písmo, jako je např. Times New Roman ve velikosti 12 s řádkováním 1,5.

 Pokud píšeme e blog, webovou stránku, e-shop a e-mail, je nutné předpokládat, že se bude prohlížet i v mobilu. Proto se text zarovnává vlevo a nezarovnáváme ani konce, aby nevznikaly velké mezery.

Pokud je text nastaven do blogu, vždy odsuneme osamocené jednoznakové předložky, spojky, osamělé číslice, zkratky titulů, přerušené telefonní číslo, závorku na konci řádky na řádku další. Zrovna tak odsuneme z konce stránky na stránku další nadpisy, první řádky nového odstavce apod.

Příklad korespondence formou dopisu:

Adresa společnosti. Pokud se píše vedení společnosti, napíše se pracovní zařazení (ředitel, majitel apod.) a jméno

 

V Praze 23. 5. 2018

 

Proč píšu (př.: Reklamace, žádost, nabídka spolupráce, upomínka, stížnost atd.)

 

Pozdrav: Dobrý den a oslovení př.: vážení, pane/í řediteli/ko Ing. a jméno. V případě, že se písemnost zasílá referentovi, napíše se titul a jméno. Oslovení je zakončeno čárkou a ukončením řádku. Následující řádek začíná malým písmenem. Krátce se popíše, oč se jedná.

Příklad závěru:

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení, Věřím v nápravu …, S pozdravem, S přáním hezkého dne, Těším/e se na vzájemnou spolupráci atd.

 

Na konci následuje podpis. U klasicky zasílané korespondence je vhodný vlastnoruční.

 

Ve spodním levém okraji se vždy uvede kontakt: Např.:

Jan Novák

Domovní 18

110 00  Praha 1

 

Telefon

E-mail

Čísla

 

Směrovací čísla:

162 00  Praha 6

mezi směrovacím

číslem a městem jsou 2 mezery

Telefonní čísla:

+420 775 667 498

 

Řadové číslovky:

Lístky máte do 3. řady.

Číslovky:

Nákup stál 300 korun. Je to ještě 5 km. Koupím 2 kg brambor.

Desetiprocentní:

10%

Deset procent:

10 %

 

Při psaní tohoto článku byla použita tato literatura:

 1. Jan Široký a kolektiv. Tvoříme a publikujeme odborné texty. 1. vydání Brno 2011. Computer Press, a. s. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5
 2. Lucie Slejšková. Čeština za pracovním stolem. 1. vydání Grada Publishing, a. s 2013. 199 s. ISBN 978 – 80 -247 -4777 -4

 

 

pivonky-cervene.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky

Zkratky titulů (zákon č. 111/1998 Sb.):

DiS

Diplomovaný specialista (absolvent VOŠ a konzervatoře)

píše se za jménem
a je oddělen čárkou

BC.

BcA.

Bakalářské studium

na uměleckých školách

píše se před jménem

 

Ing.

 

 

Ing. arch.

MUDr.

MDDr. (dříve MSDr.)

MVDr.

MgA.

Mgr.

Magisterské studium v oblasti:

ekonomie, technických věd a technologie, zemědělství lesnictví a vojenství - inženýr

inženýr architekt

doktor medicíny

doktor zubního lékařství

doktor veterinárního lékařství

magistr umění

ostatní obory

píše se před jménem

 

JUDr.

RNDr.

PharmDr.

ThDr.

ThLic.

PhDr.

 

Po státní rigorózní zkoušce:

doktor práv

doktor přírodních věd

doktor farmacie

doktor teologie

licenciát teologie - katolická teologie doktor filosofie, pedagogických, společenských a humanitních věd

píše se před jménem

 

Ph.D. – kandidát věd

Th.D. - dtto

dr..h.c.

as.

odb.as.

doc.

prof.

Akademicko-vědecké tituly:

doktor

doktor teologie

čestný doktorát (doctor honoris causa)

asistent

odborný asistent

docent

profesor

 

píše se za jménem
a je oddělen čárkou

 

píše se před jménem

 

pivonky-bile.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další zkratky

Za zkratkami končícími souhláskou se píše tečka

např., atd., hod., min., č., s. nebo str., apod.)

Oddělení jednotlivých slov

s.r.o. i s. r. o., a.s. i a. s.

před naším letopočtem = př. n. l. či př. Kr

Hodnot - s tečkou za zkratkou např.:

tis. = tisíc, mil. = milion, mld. = miliarda

Značky - bez tečky za zkratkou - např.:

kg i kilo, cm, l, A (ampér), mᶟ

Značky a zkratky měn

Kč neboli koruna, € neboli euro, $ neboli USD či dolar a další

Vzorce bez tečky za vzorci např.:

H2SO4,

Zkratky názvů např.:

ČR, OSN, EU, ČEDOK, IKEA

Odborná pojmenování např.:

Rh-faktor, UV-filtr, alfa-záření (i bez spojovníku)

kyselina DNA, vitamín C, zpráva SMS, displej LCD

Vojenské a policejní hodnosti s tečkou za zkratkou

pivonky-ruzove.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při psaní tohoto článku byla použita tato literatura:

Jan Široký a kolektiv. Tvoříme a publikujeme odborné texty. 1. vydání Brno 2011. Computer Press, a. s. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5

 

 

kosatce.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapomenutý překlep

Kdo z nás při psaní jakéhokoli textu už nemyslel na to, co teprve chce psát? Přesně tak může vzniknout chyba v skloňování. Ze stejné nepozornosti v psaném textu chybí či přebývají písmena, přehlédnutí posunutí prstů mimo. A co když si zapomene vypnout klávesu CapsLock? Čtenář má pocit, že svým písemným projevem na něj křičíme.

Při psaní různých prací, článků nebo blogu se stane, že se po napsání najednou zjistí, že nějaká pasáž, měla být někde úplně jinde, než je. Neježe se může stát, že se text nepřesune celý, ale ještě se může změnit slovosled, skloňování či použitá slova.

 

Co vše způsobí chvilková roztržitost?

obrazek-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

asiatům - Asiat i Asiaté a také Asiatům. Stejně tak píši Evropan, Evropané a Evropanům, Čech, Češi a Čechům atd.

 • lamaistům - lámaistům

 • Nemáme-li být označeny - Nemáme-li být označeni (stačí si jen polohlasně vyslovit)

 • označeni ? - mezera navíc před otazníkem

 

 

kvetouci-kastan.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Spřežky

Spřahování je typický způsob tvoření slov. Např.: obden = ob den, dlouhotrvající = dlouho trvající, zpočátku = z počátku, takzvaný = tak zvaný atd. Máme zde i stejné výrazy, u kterých o tom, zda se jedná o spřežku, rozhoduje jejich význam. Např.:

Třicet pět

 

Pětatřicet

Vcelku je to úplně jedno.

Mám plavky vcelku.

 

Pošta mi doručila hrnečky v celku (nebyly rozbité)

Je namístě opatrnost vůči lákavým nabídkám s dárkem a zdarma.

 

Vybrané zboží můžete zaplatit přímo na místě jeho vyzvednutí.

Chtěla jsem koupit kostým, zato mám šaty.

 

Za to dostanete odměnu.

Krátce nato (poté, potom) začalo pršet.

 

Nezapomeň na to.

 

Časté záměny za spřežky:

 • Valčík na rozloučenou
 • Dovolená na zotavenou
 • Máte na vybranou
 • Čas na rozmyšlenou
 • Na rozdíl od
 • Dárek na odchodnou do důchodu
 • Jdete jako na zavolanou
 • Na shledanou, na posilněnou, na uvítanou atp.

 

Zdvojené souhlásky

finecek.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Den - denní tisk, ale deník
 • Plyn - plynný → plynnější → nejplynnější
 • Viněn - vinna, vinný, ale vinit, vinice
 • Cena - cenný šperk a pro změnu cennost, ale cenina
 • Telefon - telefonní seznam
 • Hlubina - hlubinný důl

Jako obvykle, základní pravidlo neplatí vždy:

 • Havran - havraní pírko
 • Šťasten - šťastný
 • Dceřin - dceřiná společnost

Složené výrazy:

 • půllitr = půl + litr
 • dvojjazyčný dvoj + jazyčný
 • leccos = lec + cos 

Při odvozování předponami

Ve slovech, která mají na začátku základu stejné písmeno, jakým končí předpona.

 • roz + zlobit = rozzlobit
 • bez + zubí = bezzubí
 • nej + jednodušší = nejjednodušší
 • od + dálit = oddálit

Ještě zde máme

 • raný salát, ale i špatné ranní vstávání a také šestiranný revolver
 • Anna > Anička, panna > panenka, panička
 • měkký, vyšší

tulipany.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obojetné souhlásky

pampelisky.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve staročeštině se v běžné mluvě y vyslovovalo odlišně od i. Obojetnost souhlásek je pozůstatkem této doby. Dodnes si v případě psaného y mohu říci ej jako např. pýcha = pejcha. Snadno se může stát, že když se spletu a místo i napíši y, tak napsané slovo získá úplně jiný význam.

v-kvetu.jpg

 

Být doma

 

Někoho bít

Dobýt vítězství

 

Dobít telefon

Pobýt na chatě

 

Pobít komáry

Odbýt zboží

 

Odbít poledne

Přibýt na váze

 

Přibít hřebík

Ubýt na váze

 

Ubít čas

Mám vlastní bydlo (domov)

 

Sýkorka sedí na bidle (tyčka)

Nabýt jmění

 

Nabít si nos, nabít pušku

Roste býlí /býložravec/

 

Má bílý plášť

Mlýn

 

Mlít obilí

Chce vymýtit (odstranit) korupci

 

Vymítá (vyhání) zlé duchy

Vyrobeno z lýčí

 

Líčí past

My (všichni)

 

Podej mi (jen mně osobně)

Mýt si ruce, mýt podlahu

 

Mít rád, mít štěstí

Sbírat pyl

 

Pil vodu

Sýrová pomazánka

 

Kyselina sírová

Vytí psů

 

Vití věnců

V ZOO jsem viděla výra

 

Vodní a vzdušný vír

 

Všechny příspěvky do poradenského blogu najdete na:

 

https://jazykovakorektorka.sluzby.cz/clanky/